Det klassiske kor i Herning

Herning Korforening har eksisteret i mange år og er et blandet kor med stemmerne fordelt på sopran, alt, tenor og bas. Herning Korforening er det eneste kor i Herning, som overvejende synger klassisk musik. Vi synger både små danske og udenlandske sange, satser og større klassiske værker, som vi enten synger alene, a capella eller i samarbejde med andre klassiske kor og orkestre.

Dirigent og organist Søren Bormann står i spidsen for koret.

Send os en bestilling

Navn af den afdøde *
Vælge sten fra liste *
vælge motiv *
fri plads på stenen *
Fødselsdag *
Dødsdag *