Vi synger klassisk til glæde for os selv, og vores koncertgæster.

Herning Korforening er Hernings ældste klassiske kor, og dets rødder går helt tilbage til starten af det 20. århundrede, da valgmenighedspræst Enevold Terkelsen sagde ja til dirigenthvervet for en sangforening tilknyttet Herning Højskolehjem.

Sammen med et lille fast orkester blev højskolehjemmets Sang- og Musikforening grundlagt. I 1925 lægger Enevold Terkelsen dirigentstokken, og fra 1925-33 overtager daværende organist ved Herning Kirke Cort Cortsen ledelsen af kor og orkester.

I 1941 får koret sit nuværende navn: Herning Korforening. Om prøverne og sangrepertoiret under krigen vides meget lidt, men koret overlevede krigens år ved at prøverne foregik i sangernes private hjem.

Fra 1949-65 prøver fem unge entusiastiske lærere fra Herning Gymnasium kræfter med dirigentposten, men i perioden er der et stort frafald af kormedlemmer og i 1965 består koret kun af et 3-stemmigt damekor.

I 1965 overtager daværende musiklærer på Herning Seminarium Jens Kragsig Thomsen det skrantende kor, og han står i spidsen for Herning Korforening i 42 år. Under ham bliver koret udvidet med unge sangere fra seminariet, og der synges alt, hvad der findes af klassisk musik fra det 15. – 20. århundrede. I 2007 stopper som Jens Kragsig Thomsen som dirigent, og en æra er forbi.

 

Vi giver 8-10 koncerter årligt og samarbejder med Gesta Danorum fra Holstebro og Viborg Kammerkor om større værker.